Compay Mojito - 薄香之醉

Kuantiti

Ringkasan

+
Compay Mojito - 薄香之醉 國家: 西班牙 酒類: 雞尾酒 容量: 700ml. 酒精度:14.9% 成份:冧酒、薄荷、甘蔗汁、青檸汁 最佳飲用方法: 以冰水或冰凍梳打水混合飲用

Anda mungkin juga berminat